Bwyty Byrgyr Aberystwyth

Aberystwyth Burger Restaurant

Archebwch dros y ffôn   |  Order by phone:   01970 624253

Cysylltwch gyda ni yma! | Get in touch with us here!

Byrgyr  |  Y Cambria  |  Marine Terrace  |  Aberstwyth  |  SY23 2AZ